Dr.Öğr.Üyesi
Muhammed Mücahid DÜNDAR
Birim
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü